معاونت توسعه و پشتيباني منابع انساني

پنحشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۰:۱۹:۳۲

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


مهندس مسلم درویشی

عضو هیأت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه

سرپرست امور اداری و پشتیبانی

تلفن تماس: 08133117804 داخلی 202

پست الکترونیکی: dmoslem@yahoo.com

 

برچسب ها: -