معاونت توسعه و پشتيباني منابع انساني

يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ساعت: ۱۳:۵۵:۱۰

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


دکتر ابراهیم فهلی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

تلفن تماس: 08133117804 داخلی 202

 

 

برچسب ها: -