معاونت توسعه و پشتيباني منابع انساني

جمعه ۰۱ تير ۱۳۹۷ساعت: ۲۲:۵۳:۲۸

معرفی معاونت


دکتر حمید گودرزی افشار

دانشیار گروه شیمی دانشگاه

معاون اداری و مالی

پست الکترونیکی: hamid_gafshar@yahoo.com

 تلفن تماس: 08133117804 داخلی 114

برچسب ها: -