Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/sjau/_wildcard_.sjau.ac.ir/index.php on line 29

Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/sjau/public_html/app/lib/autoload.php on line 13
معاونت توسعه و پشتيباني منابع انساني - وظایف معاونت اداری و مالی

معاونت توسعه و پشتيباني منابع انساني

شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ساعت: ۰۳:۳۹:۰۶

وظایف معاونت اداری و مالی


وظایف معاونت اداری و مالی

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

- همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه های دانشگاه.

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری و مالی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط.

- رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.

- نظارت بر مصرف اعتبار تخصصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امناء ذیربط.

- تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت ها و تهدیدات

پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب با هماهنگی واحدهای ذی ربط

دانشگاه.

- تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه.

- استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه

- تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه.

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.